Tēmu izklāsts

 •  
   

  1.    Process „Zinātniskās darbības īstenošana”

 • 1
  Rādīt tikai tēmu 1

  1.1. Rīgas Celtniecības koledžas zinātniskās darbības attīstības projektu konkursa nolikums

  26.03.2012


 • 2
  Rādīt tikai tēmu 2

  2.    Process „Akadēmiskā personāla novērtēšana un komplektēšana, noslodzes plānošana”


 • 3
  Rādīt tikai tēmu 3

  2.1. Darba kārtības noteikumi

  26.03.2012


 • 4
  Rādīt tikai tēmu 4

  2.2. Nolikums par akadēmiskā un administratīvā personāla amatiem

  26.03.2012


 • 5
  Rādīt tikai tēmu 5

  2.6. Studiju plāns 3X Programmas 3X

  26.03.2012


 • 6
  Rādīt tikai tēmu 6

  2.7 Studiju procesa grafiks

  07.05.2012

  Atrodas RCK mājaslapā:

  http://www.rck.lv/index.php?sad=4&sub=6&lv2=1


 • 7
  Rādīt tikai tēmu 7

  3.           Process „Akadēmiskā personāla kvalifikācijas pilnveidošana”


 • 8
  Rādīt tikai tēmu 8

  3.1. Kārtība kādā Rīgas Celtniecības koledžas akadēmiskais personāls īsteno augstākās izglītības profesionālo pilnveidi

  26.03.2012


 • 9
  Rādīt tikai tēmu 9

  4.    Process „Studiju programmu izstrādāšana un pilnveidošana, studiju virzienu akreditēšana”


 • 10
  Rādīt tikai tēmu 10

  4.1. Studiju programmu izstrādāšanas kārtība

  26.03.2012


 • 11
  Rādīt tikai tēmu 11

  4.2. Studiju nolikums

  05.06.2013


 • 12
  Rādīt tikai tēmu 12

  4.9. Par studiju kursa programmu

  03.04.2012


 • 13
  Rādīt tikai tēmu 13

  5.             Process „Pašnovērtējums un aptaujas”


 • 14
  Rādīt tikai tēmu 14

  5.2. Nolikums par studentu aptaujām, anketa

  26.03.2012


 • 15
  Rādīt tikai tēmu 15

  6.           Process „Studentu un akadēmiskā personāla mobilitāte”

  26.03.2012

  6.1; 6.2; 6.3; 6.4 Atrodas RCK mājaslapā:

  http://www.rck.lv/index.php?sad=2&sub=4&lv2=5


 • 16
  Rādīt tikai tēmu 16

  7.    Process „Uzņemšanas sagatavošana”


 • 17
  Rādīt tikai tēmu 17

  7.1. Rīgas Celtniecības koledžas uzņemšanas komisijas nolikums

  26.03.2012


 • 18
  Rādīt tikai tēmu 18

  7.3. Maksas studiju līgumi

  26.03.2012


 • 19
  Rādīt tikai tēmu 19

  7.4. Budžeta studiju līgums

  26.03.2012


 • 20
  Rādīt tikai tēmu 20

  8.    Process „Novērtēšana un imatrikulācija”


 • 21
  Rādīt tikai tēmu 21

  8.2. Uzņemšanas noteikumi un imatrikulācijas kārtība Rīgas Celtniecības koledžā kārtējais akadēmiskais gads

  26.03.2012


 • 22
  Rādīt tikai tēmu 22

  9.    Process „Studentu pārcelšana nākamajam studiju gadam”


 • 23
  Rādīt tikai tēmu 23

  9.1. Noteikumi par ikgadējo rotāciju uz valsts budžeta dotētajām vietām

  26.03.2012


 • 24
  Rādīt tikai tēmu 24

  10.    Process „Uzņemšana vēlākajos studiju posmos”


 • 25
  Rādīt tikai tēmu 25

  10.1. Instrukcija par studiju uzsākšanas kārtību vēlākos studiju posmos Rīgas Celtniecības koledžā

  26.03.2012


 • 26
  Rādīt tikai tēmu 26

  10.2. Nolikums par citās augstskolās un studiju programmās apgūto priekšmetu atzīšanu

  10.05.2012


 • 27
  Rādīt tikai tēmu 27

  11.    Process „Stipendiju piešķiršana”


 • 28
  Rādīt tikai tēmu 28

  11.1. Iekšējie noteikumi stipendiju piešķiršanas kārtība Rīgas Celtniecības koledžā

  26.03.2012


 • 29
  Rādīt tikai tēmu 29

  12.   Process „Valsts galvotā kredītā piešķiršana”


 • 30
  Rādīt tikai tēmu 30

  12.1. Nolikums par studējošā un studiju kredītu piešķiršanas kārtību

  26.03.2012


 • 31
  Rādīt tikai tēmu 31

  12.2. Kredītu piešķiršanas komisijas nolikums

  26.03.2012


 • 32
  Rādīt tikai tēmu 32

  12.5. Pārskats par izmaiņām kredītu saņēmēju sarakstā

  03.04.2012


 • 33
  Rādīt tikai tēmu 33

  13.    Process „Lekciju un nodarbību plānošana, organizēšana un vadīšana”


 • 34
  Rādīt tikai tēmu 34

  13.1. Rīgas Celtniecības koledžas docētāju un studējošo savstarpējie pienākumi un tiesības studiju procesā

  05.06.2013


 • 35
  Rādīt tikai tēmu 35

  13.6. Rīgas Celtniecības koledžas iekšējās kārtības noteikumi studējošiem

  26.03.2012


 • 36
  Rādīt tikai tēmu 36

  14.    Process „Prakses plānošana, organizēšana un vadīšana”


 • 37
  Rādīt tikai tēmu 37

  14.1. Rīgas Celtniecības koledžas prakses organizēšanas kārtība

  26.03.2012


 • 38
  Rādīt tikai tēmu 38

  14.2. Projektēšanas prakses līgums

  27.03.2012


 • 39
  Rādīt tikai tēmu 39

  14.3. Arhitektu prakses līgums

  27.03.2012


 • 40
  Rādīt tikai tēmu 40

  14.4. Restauratoru prakses līgums

  27.03.2012


 • 41
  Rādīt tikai tēmu 41

  14.5. Stažēšanās prakses līgums

  27.03.2012


 • 42
  Rādīt tikai tēmu 42

  14.6. Akadēmisko parādu kontroles lapa norīkojums (forma)

  26.03.2012


 • 43
  Rādīt tikai tēmu 43

  16.    Process „Zināšanu un prasmju novērtēšana”


 • 44
  Rādīt tikai tēmu 44

  16.2. Akadēmisko parādu kārtošanas kārtība

  26.03.2012


 • 45
  Rādīt tikai tēmu 45

  18. Process „Intelektuālā īpašuma aizsardzība”


 • 46
  Rādīt tikai tēmu 46

  18.1. MK rīkojums Nr.521 26.08.2008. Par intelektuālā īpašuma aizsardzības pamatnostādnēm

  03.04.2012


 • 47
  Rādīt tikai tēmu 47

  23.                Process „Diplomu sagatavošana un izsniegšana”


 • 48
  Rādīt tikai tēmu 48

  23.1. Apgaitas lapa

  26.03.2012


 • 49
  Rādīt tikai tēmu 49
 • 50
  Rādīt tikai tēmu 50
   

 • 51
  Rādīt tikai tēmu 51
   

 • 52
  Rādīt tikai tēmu 52
   

Izlaist Navigācija

Navigācija

Izlaist Meklēšana forumos

Meklēšana forumos

Izlaist Jaunākās ziņas

Jaunākās ziņas

(Neviens jaunums vēl nav publicēts)
Izlaist Gaidāmie notikumi

Gaidāmie notikumi

Šeit nav gaidāmo notikumu
Izlaist Pēdējās aktivitātes

Pēdējās aktivitātes

Aktivitātes kopš Friday, 2024. gada 19. April, 17:03

Nav nekā jauna kopš jūsu pēdējās pieslēgšanās