Topic outline

 •  
   

  1. Process "Infrastruktūras un darba vides uzturēšana"

 • 1
  Show only topic 1

  1.1. RCK dienesta viesnīcas reglaments

  22.01.2013


 • 2
  Show only topic 2
   

 • 3
  Show only topic 3
   

 • 4
  Show only topic 4

  1.4. Rīgas Celtniecības koledžas dežūru norises kārtība

  26.03.2012


 • 5
  Show only topic 5

  1.5. Instrukcija par drošību ekskursijās un pārgājienos

  26.03.2012


 • 6
  Show only topic 6

  1.6. Instrukcija par masu pasākumu organizēšanas kārtību

  26.03.2012


 • 7
  Show only topic 7

  1.11 Durvju piekļuves kontroles sistēma

  26.03.2012


 • 8
  Show only topic 8

  2. Process „Dokumentu vadība”


 • 9
  Show only topic 9

  2.1. Lietu nomenklatūra

  03.04.2012


 • 10
  Show only topic 10

  2.2. LR Izglītības un zinātnes ministrijas 09.08.2011 iekšējie noteikumi Nr.39 "Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo tiešās pārvaldes iestāžu iekšējo normatīvo aktu saskaņošanas kārtība"

  03.04.2012


 • 11
  Show only topic 11

  2.3. Dokumentu vadības shēmas

  24.04.2012


 • 12
  Show only topic 12

  3.     Process „Bibliotēkas uzturēšana”


 • 13
  Show only topic 13

  3.1. Rīgas Celtniecības koledžas bibliotēkas reglaments

  26.03.2012


 • 14
  Show only topic 14

  3.2. Bibliotēkas lietošanas noteikumi

  26.03.2012


 • 15
  Show only topic 15

  3.3 Bibliotekas akreditacijas aplieciba

  04.04.2012


 • 16
  Show only topic 16

  3.4 Atzinums_par RCK bibliotekas akreditaciju

  04.04.2012


 • 17
  Show only topic 17
   

 • 18
  Show only topic 18
   

 • 19
  Show only topic 19
   

 • 20
  Show only topic 20
   

 • 21
  Show only topic 21
   

 • 22
  Show only topic 22
   

 • 23
  Show only topic 23
   

 • 24
  Show only topic 24
   

 • 25
  Show only topic 25
   

 • 26
  Show only topic 26
   

 • 27
  Show only topic 27
   

 • 28
  Show only topic 28
   

 • 29
  Show only topic 29
   

 • 30
  Show only topic 30
   

 • 31
  Show only topic 31
   

 • 32
  Show only topic 32
   

 • 33
  Show only topic 33
   

 • 34
  Show only topic 34
   

 • 35
  Show only topic 35
   

 • 36
  Show only topic 36
   

 • 37
  Show only topic 37
   

 • 38
  Show only topic 38
   

 • 39
  Show only topic 39
   

 • 40
  Show only topic 40
   

 • 41
  Show only topic 41
   

 • 42
  Show only topic 42
   

 • 43
  Show only topic 43
   

 • 44
  Show only topic 44
   

 • 45
  Show only topic 45
   

 • 46
  Show only topic 46
   

 • 47
  Show only topic 47
   

 • 48
  Show only topic 48
   

 • 49
  Show only topic 49
   

 • 50
  Show only topic 50
   

 • 51
  Show only topic 51
   

 • 52
  Show only topic 52
   

Skip Navigation

Navigation

Skip Search forums

Search forums

Skip Latest news

Latest news

(No news has been posted yet)
Skip Upcoming events

Upcoming events

There are no upcoming events
Skip Recent activity

Recent activity

Activity since Friday, 19 April 2024, 05:13 pm

Nothing new since your last login